ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ - ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ  - ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΣΚΡΟΛΑΡΕΙ

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. εὐλογημένη, Σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ 24 ΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ , ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ , ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ , ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ , ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ , ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ , ΔΩΡΕΑΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Είς το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος , Αμήν !

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. εὐλογημένη, Σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Στο ιστολόγιο αυτό των Χαιρετισμών θα συγκεντρώσουμε με την Χάρη του Θεού οτιδήποτε σχετίζεται με τους Χαιρετισμούς στην Υπεραγία Θεοτόκο, όπως για παράδειγμα παλαιότερα και σύγχρονα θαύματα που συνέβησαν κατά την απαγγελία των Χαιρετισμών , παρεναίσεις και διηγήσεις Γερόντων , και φυσικά σχόλια και αναλύσεις του Ακαθιστου Υμνου !

Οι Χαιρετισμοί της Παναγίας μας είναι πανθομολογουμένως ο ωραιότερος , ιερότερος, και υψηλότερος σε θεολογικά νοήματα  Ύμνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία τόσο πολύ ευχαριστείται με την ανάγνωση τους  ώστε παρέχει άμεσα τη Χάρη και την Βοήθεια της σε εκείνους, που τους διαβάζουν καθημερινά όσες περισσότερες φορές - το κατά δύναμιν - μπορούν !

Σε χειρόγραφους κώδικες του Αγίου Όρους καταγράφονται πολυάριθμες εμφανίσεις της Παναγίας μας σε άγιους γέροντες , στους οποίους ή ίδια είπε :
" Όστις Με χαιρετίζει μίαν φοράν την ημέραν με τους Χαιρετισμούς, τους οποίους πολύ αγαπώ, θα τον προστατεύω, θα τον διαφυλάττω από παν κακόν, θα τον επιβλέπω καθ' όλην την ζωή του και εν εκείνη την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, θα τον υπερασπισθώ ενώπιον του Υιού μου"

Μετά από αυτήν την παραίνεση της ίδιας της Υπεραγίας Θεοτόκου , θα πρέπει όλοι μας από σήμερα να διαβάζουμε τους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας όσες περισσότερες φορές την ημέρα μπορούμε  και ειδικά  σε κάθε περίσταση θλίψεως και ανάγκης καθότι "πολλά ισχύει δέησις Μητρός πρός ευμενείαν Δεπότου".

Προσβλέπουμε με το Ιστολόγιο αυτό των Χαιρετισμών να συμβάλλουμε εις την διάδοση τους , ώστε ο καθένας μας και η καθεμία μας να απαγγέλει τους Χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο όσες περισσότερες φορές την ημέρα μπορεί - πάντα κατα δύναμιν  - όχι μόνο με το Μικρό Απόδειπνου αλλά σε κάθε περίπτωση που επιθυμεί 

 Τέλος παραθέτουμε σύνδεσμο όπου ο αναγνώστης μπορεί να βρει το πρωτότυπο κείμενο και την απόδοση στα Νεα Ελληνικα και των 24 Οικων δηλαδή και των 4 Στάσεων των Χαιρετισμών 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ευχόμαστε η Χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου να είναι με όλες και όλους εσάς εν τω νυν αιώνι και εν τω μέλλοντι !

Αμήν ! Γένοιτο !