ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ - ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ  - ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΣΚΡΟΛΑΡΕΙ

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. εὐλογημένη, Σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ - ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΟΙΚΟ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΤΤΗ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣΤρεις Φεβρουαρίου σήμερα , μία ημέρα μετά την διττή Δεσποτική και Θεομητορική Εορτή Εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου μας, η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου, στον οποίο και αναφέρεται ο 12ος Οίκος των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου !!

Μέλλοντος Συμεῶνος, τοῦ παρόντος αἰῶνος, μεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος, ἐπεδόθης ὡς βρέφος αὐτῷ, ἀλλ᾿ ἐγνώσθης τούτῳ καὶ Θεὸς τέλειος· διό περ ἐξεπλάγη, σοῦ τὴν ἄῤῥητον σοφίαν, κράζων·
                                      Ἀλληλούϊα.

Με τον δωδέκατο αυτό Οίκο που κατακλείει την Δεύτερη Στάση των Χαιρετισμών, ολοκληρώνεται
το πρώτο μισό του Ακαθιστου Υμνου , το οποίο όπως αναλύσαμε σε παλαιότερη ανάρτηση μας αποτελεί το ιστορικό-αφηγηματικό του τμήμα , το οποίο αναφέρεται με ποιητικό τρόπο στα γεγονότα που προηγήθησαν της Γεννήσεως , στη Γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού , στην Προσκύνηση των Μάγων , στην φυγή της Αγίας Οικογένειας στην Αίγυπτο και τέλος στην Υπαπαντή !

Από την χθεσινή υπέροχη ακολουθία που αξιωθήκαμε να ψάλλουμε έχουν μείνει στο μυαλό και στην καρδιά μας τα υπέροχα λόγια και ποιητικά σχήματα που μετέρχεται ο Ιερός Υμνογράφος στην ενάτη ωδή του Κανόνος της Εορτής, ο Άγιος Κοσμάς ο επονομαζόμενοςκαι Μελωδός, μοναχός, ποιητής, Μαϊουμά, Ξένος, Ικέτης, Ιεροσολυμίτης, Αγιοπολίτης ή Ασύγκριτος , για να χαρακτηρίσει την Υπεραγία Θεοτόκο !!

Σταχυολογούμε ενδεικτικά κάποια από αυτά

Ἀκατάληπτόν ἐστι, τὸ τελούμενον ἐν σοί, καὶ Ἀγγέλοις καὶ βροτοῖς, Μητροπάρθενε ἁγνή.
Βουληθεὶς ὁ Πλαστουργός, ἵνα σώσῃ τὸν Ἀδάμ, μήτραν ᾤκησε τὴν σήν, τῆς Παρθένου καὶ ἁγνῆς.

Γένος ἅπαν τῶν βροτῶν, μακαρίζει σε Ἁγνή, καὶ δοξάζει σε πιστῶς, ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ.Ἡ λαβὶς ἡ μυστική, ἡ τὸν ἄνθρακα Χριστόν, συλλαβοῦσα ἐν γαστρί, σὺ ὑπάρχεις Μαριάμ.

Μητροπάρθενε ἁγνή, τί προσφέρεις τῷ ναῷ, νέον βρέφος ἀποδούς, ἐν ἀγκάλαις Συμεών;

με αποκορύφωμα το προοίμιο του ειρμού, δηλδή του πρώτου τροπαρίου της ενάτης ωδής Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, πάντων τῶν Χριστιανῶν, σκέπε φρούρει φύλαττε, τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σέ.

Είμεθα φύσει και θέσει αναρμόδιοι να επιχειρήσουμε θεολογική ανάλυση των νοημάτων που εμπεριέχουν τα υπέροχα λόγια του Υμνωδού.

Την ομορφιά τους θεωρώντας δοξάζουμε τον εν Τριάδι Θεό που μας χάρισες την Θεοτόκο Μητέρα Του, απροσμάχητη προστασία μας , ελπίδα και παρηγοριά μας, παρακαλώντας Την να μας αξιώνει να την υμνολογούμε και να την “χαιρετίζουμε” καθημερινά , ακατάπαυστα – ει δυνατόν – με τους Χαιρετισμούς Της, προτρέποντας τους αδελφούς μας και τους ευατούς μας, να ακούσουμε την προτροπή του Υμνογράφου στον Οίκο του Κανόνα της Εορτής της Υπαπαντής

Τῇ Θεοτόκῳ προσδράμωμεν, οἱ βουλόμενοι κατιδεῖν τὸν Υἱὸν αὐτῆς

δηλαδή όσοι θέλουν να δούν τον Υιό και Θεό Της, ας προστρέχουν στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Μητέρα Του και κατά Χάριν μητέρα πάντων ημών !

Και επειδή όπως είπαμε είμαστε εντελώς αναρμόδιοι να κηρύττουμε και να νουθετούμε, παραπέμπουμε την αγάπη σας σε ένα υπέροχο κήρυγμα για την Δεύτερη Στάση των Χαιρετισμών, στο οποίο μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά και σε ένα από τα πιο υπέροχα θαύματα των Χαιρετισμών, αυτό του ευωδιαστού κρίνου του μοναχού που ακατάπαυστα υμνολογούσε με το Χαίρε την Υπεραγία Θεοτόκο !!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.