ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ - ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ  - ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΣΚΡΟΛΑΡΕΙ

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. εὐλογημένη, Σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΣΤΙΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Όσες και όσοι πηγαίνουν νωρίς τη Κυριακή στην Εκκλησία , θα έχουν παρατηρήσει ότι στην Ακολουθία του Όρθρου και πριν τις Καταβασίες , ο Αναγνώστης διαβάζει το Αναστάσιμο Κοντάκιο και τον Οίκο ( εκτός αν πρόκειται για μεγάλη Δεσποτική η Θεομητορική Εορτή , οπότε διαβάζονται τα της εορτής ). 

Στο τέλος της ανάγνωσης ο Ιεροψάλτης επαναλαμβάνει εμμελώς το εφύμνιο του Κοντακίου και μετά του Οίκου !

Σε κάθε Όρθρο λοιπόν θα ακούσουμε το Κοντάκιο και τον Οίκο , αλλά στην αποσπασματική τους μορφή, δηλαδή ένα μόνο τμήμα τους ( συνήθως το Προοίμιο – δηλαδή τον Πρόλογο – του Κοντακίου ) και τον πρώτο Οίκο !

Μόνο τις τέσσερεις πρώτες Παρασκευές των Χαιρετισμών και την πέμπτη του Ακαθιστου Υμνου ακούμε ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Κοντάκιο !!

Επειδή ο Ακάθιστος Υμνος που περιέχει τους Χαιρετισμούς στην Υπεραγία Θεοτόκο είναι ουσιαστικά ένα Κοντάκιο !

Το τροπάριο “Το προσταχθέν μυστικώς λαβών.. ” και το “Τη Υπερμάχω Στρατηγώ” είναι το Προοίμιο του Κοντακίου , οι 24 στροφές που ακολουθούν ως Ακροστιχίδα τα γράμματα τηε Ελληνικής Αλφαβήτου είναι οι Οίκοι , και τα “Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε” και “Αλληλούια” είναι τα εφύμνια !

Τις δύο πρώτες Παρασκευές των Χαιρετισμών ακούσαμε την Πρώτη και την Δεύτερη Στάση των Χαιρετσμών που περιλαμβάνουν τις δύο πρώτες εξάδες των Οίκων ( δηλαδή στην Πρώτη Στάση τους Οίκους που ξεκινούν με τα γράμματα Α – Β – Γ – Δ – Ε και Ζ , και αντιστοίχως στην Δεύτερη Στάση τους Οίκους που ξεκινούν με τα γράμματα Η – Θ – Ι – Κ – Λ και Μ )

Αυτό που ίσως δεν έχετε παρατηρήσει είναι ότι αυτές οι δύο Πρώτες Στάσεις των Χαιρετισμών ( ουσιαστικά δηλαδή το πρώτο μισό του Ακαθιστου Υμνου ) αποτελούν το ιστορικό-αφηγηματικό του τμήμα , το οποίο αναφέρεται με ποιητικό τρόπο στα γεγονότα που προηγήθησαν της Γεννήσεως , στη Γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού , στην Προσκύνηση των Μάγων , στην φυγή της Αγίας Οικογένειας στην Αίγυπτο και τέλος στην Υπαπαντή !

Γίνεται δηλαδή μία ποιητική απόδοση των δύο πρώτων κεφαλαίων του Κατά Λουκά Αγίου Ευαγγελίου , ενώ η φυγή στην Αίγυπτο προέρχεται από το Πρωτοευαγγέλιο του Ψευδο-Ματαθαίου ( που ανήκει στα επονομαζόμενα Απόκρυφα Ευαγγέλια )

Συγκεκριμένα στον πρώτο Οίκο που ξεκινά με το γράμμα Α , έχουμε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ που ευαγγελίζεται στην Θεοτόκο το άγγελμα της Γεννήσεως του Θεανθρώπου
Ο δεύτερος οίκος που ξεκινά με το γράμμα Β περιγράφει την έκφραση της εύλογης απορίας της Παναγίας για το παράδοξο της κήσεως
Ο τρίτος Οίκος με το γράμμα Γ αναφέρεται στην απάντηση του Γαβριήλ στην απορία της Θεοτόκου ενώ
Ο τέταρτος Οίκος που ξεκινά με το Δ περιγράφει την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος στην Υπεραγία Θεοτόκο και στην σύλληψη του Υιού και Λόγου του Θεού από την Παναγία
Ο πέμπτος Οίκος με το γράμμα Ε αναφέρεται στην επίσκεψη της Θεοτόκου στην συγγενή της Ελισάβετ , η οποία με την σειρά της κυοφορεί τον Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και τέλος
Ο έκτος Οίκος που ξεκινά με το γράμμα Ζ περιγράφει τους λογισμούς αμφιβολίας που κατέλαβαν τον μνήστορα Ιωσήφ όταν έμαθε ότι η Παναγία είναι έγκυος, και το πως ο Αρχάγγελος Γαβριήλ τον καθησύχασε.

Με αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο τέταρτο του Κοντακίου του Ακαθιστου Υμνου που αποτελεί την Πρώτη Στάση των Χαιρετισμών και το οποίο περιγράφει τα γεγονότα πριν την Γέννηση του Θεανθρώπου !

Οι επόμενοι έξι Οίκοι που ξεκινούν με τα γράμματα Η έως και Μ περιγράφουν τα γεγονότα από την Γέννηση έως και την Υπαπαντή ! Συγκεκριμένα

Ο έβδομος Οίκος που ξεκινά με το γράμμα Η αναφέρεται στην Γέννηση και στην Προσκύνηση των Ποιμένων
Ο όγδοος Οίκος με το γράμμα Θ αναφέρεται στον Αστέρα της Βηθλεέμ που οδήγησε τους Μάγους στον Χριστό
Ο ένατος Οίκος που ξεκινά με το γραμμα Ι περιγράφει την Προσκύνηση των Μάγων και ακολούθως
Ο δέκατος Οίκος με το γράμμα Κ αναφέρεται στην επιστροφή των Μάγων στην πατρίδα τους χωρίς να επιστρέψουν στον Ηρώδη
Ο ενδέκατος Οίκος που ξεκινά με το γράμμα Λ περιγράφει την φυγή στην Αίγυπτο ώστε να αποφευχθεί η σφαγή του νηπίου Χριστού από τον Ηρώδη και τέλος
Ο δωδέκατος Οίκος με το Μ αναφέρεται στην Υπαπαντή του Κυρίου , όταν ο θεοδόχος Συμεών έλαβε τον Σωτήρα στις αγκάλες του

Το γεγονός ότι το πρώτο μισό του Ακαθιστου Υμνου αναφέρεται στα γεγονότα που σχετίζονται με την Ενσάρκωση και Γέννηση του Θεανθρώπου αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ο Ακάθιστος Υμνος προυπήρχε των γεγονότων της πολιορκίας της Πόλης ειτε από τους Αβάρους το 626 επί αυτοκράτορος Ηρακλέιου ( ή κατ άλλους της πολιορκίας της Πόλης από τους Άραβες το 718 επί Αυτοκράτορος Λέοντος του Ισαύρου ) και μάλιστα πρέπει να είχε γραφτεί πριν της Αυτοκρατορίας Ιουστινιανού του Α ( 527 – 565 ) οπότε και υπήρχε κοινός εορτασμός του Ευαγγελισμού και των Χριστουγέννων !

Δεν πρέπει εξάλλου να λησμονούμε ότι και η λέξη Ευαγγελισμός προέρχεται από το Δεύτερο Κεφάλαιο του κατά Λουκά Αγίου Ευαγγελίου και συγκεκριμένα στο στίχο 
10 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,
11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυίδ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.