ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ - ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ  - ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΣΚΡΟΛΑΡΕΙ

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. εὐλογημένη, Σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Indisputably one of the most powerful Christian Orthodox prayers


This blog is solely dedicated to the Akathist Hymn , which is actually a chant that praises the Holy Mother of God and Ever-Virgin Mary, whom all Orthodox Christians call Theotokos !

In the following link you can find a brief refernce to its origin as well as an excellent translation of the original greek text ofthw Akathist Hymn !

We urge you to translate ( using Google Translator ) our articles which refer to documentated miracles, apparitions of our Theotokos to those, who regularly and daily recite the Akathist Hymn !

It is a well known and irefutable fact among the monks and heremites in the Holy Mount Athos that the daily recitation of the 24 stanzas of the Akathist Hymn grants the intercession of the Holy Mother of God whenever we are besieged by evil forces !

During our brief research we have come across everyday people who recite as many as 40 times a day ( by heart of course ) the 24 stanzas, who gave us testimony that they actually feel Her protection !

BRIEF HISTORY OF THE AKATHIST HYMN - TRANSLATION IN ENGLISH 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.